Bevezetés

 • Nagyon fontos számunkra a weboldalunk látogatói személyes adatainak védelme, és elkötelezettek vagyunk ennek megfelelő biztosítása mellett. Ez az adatvédelmi nyilatkozat tájékoztatást nyújt arról, hogy hogyan kezeljük az Ön személyes adatait.
 • Jelen Adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak (weblapok/honlapok, webshop), valamint a hozzá kapcsolódó aldomainek adatkezelését szabályozza: https://rakjunkrendet.hu

Adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályok

Adatkezelő, adatkezelés alapja, személyes adatok köre

Az Adatkezelő a https://rakjunkrendet.hu webhely mindenkori tulajdonosi köre. Az Adatkezelő adatkezeléseit az érintettek önkéntes hozzájárulásán vagy törvényi felhatalmazás alapján végzi.

A következő típusú személyes adatokat gyűjthetjük, tárolhatjuk és felhasználhatjuk:

 • a számítógépével kapcsolatos információkat, beleértve az Ön IP-címét, a földrajzi tartózkodási helyét, a böngészője típusát és verzióját, valamint az operációs rendszerét;
 • információkat a weboldalunk meglátogatásáról és annak használatáról, ideértve a küldő hivatkozás adatait, a látogatás hosszát, az oldalmegtekintéseket és a weboldalon a navigáció adatait;
 • a weboldalukon a regisztrációkor megadott információkat, például az e-mail címét;
 • a weboldalunkon az e-mailes levelezőlistára és/vagy hírleveleinkre feliratkozáskor megadott információkat, például: a neve, e-mail címe;
 • a weboldalunkon a szolgáltatásaink igénybevételekor megadott információkat
 • a weboldalunk használata közben keletkező információkat, többek között, hogy mikor, milyen gyakran és milyen körülmények között használja weboldalunkat;
 • az interneten való közzététel céljából a weboldalunk számára elküldött információkat, többek között: a felhasználóneve, a profilképei és az üzenetei tartalma;
 • az e-mailben vagy a weboldalunkon keresztül az Ön által elküldött információkat, beleértve azok tartalmát és metaadatait;
 • minden egyéb személyes információt, amelyet elküldött számunkra.

Mielőtt valamely másik személy személyes adatait feltárná előttünk, Önnek kötelező az adott személy hozzájárulásával rendelkezni a személyes adatok megosztását, valamint a személyes adatoknak a jelen adatvédelmi nyilatkozat előírásával összhangban történő feldolgozását illetően.

Az adatkezelés célja

A megadni kívánt felhasználónév és az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy ezek bármelyike személyes adatot tartalmazzon. Így például nem kötelező , hogy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza, tehát teljesen szabadon dönthet arról, hogy olyan felhasználó nevet, vagy e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz.

1. Kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése

A kapcsolatfelvételi oldal segítségével a látogató a weboldal tulajdonosainak üzenetet küldhet.

Ezzel kapcsolatos fontosabb információk:

 • Adatkezelő: a weboldal mindenkori tulajdonosi köre
 • Kezelt személyes adatok köre: név és e-mail cím
 • Adatkezelés célja: weboldalunk tulajdonosi köre fel tudja venni a kapcsolatot az érintett személlyel
 • Adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont
 • Az adatok kezelésének az időtartama: 3 hónap

2. Honlapon beküldött hozzászólásokkal kapcsolatos adatkezelés

Weboldalunk a honlapon biztosítja vélemények, hozzászólások megjelenítését. Ennek során a hozzászólási űrlapon a megadottakon kívül rögzítésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából. Hozzászólás írása után a honlap a megadott nevet, e-mail és web címet sütiben eltárolja. A tárolás csak kényelmi célokat szolgál, hogy a következő hozzászóláskor ne kelljen minden adatot újra megadni.

Ezzel kapcsolatos fontosabb információk:

 • Adatkezelő: a weboldal mindenkori tulajdonosi köre
 • Kezelt személyes adatok köre: felhasználónév és e-mail cím
 • Adatkezelés célja: hozzászólás, vélemény közzététele a honlapon
 • Adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont
 • Az adatok kezelésének az időtartama: visszavonásig, de legkésőbb az adatok megadásától számított 1 év.

Az Ön személyes adatainak felhasználása

A weboldalunkon keresztül számunkra elküldött személyes adatokat a jelen adatvédelmi nyilatkozatban vagy a weboldal vonatkozó oldalain meghatározott célokra használjuk fel. Az Ön személyes adatait a következő célokra használhatjuk fel:

 • a weboldalunk és a vállalkozásunk adminisztrálása;
 • a weboldalunk testre szabása az Ön számára;
 • a weboldalunkon található szolgáltatások elérhetővé tétele az Ön számára;
 • nem marketing célú kereskedelmi kommunikáció küldése az Ön részére;
 • olyan e-mail értesítések küldése Önnek, amelyeket Ön kifejezetten kért;
 • e-mail hírlevelünk küldése Önnek, ha azt igényelte (bármikor értesíthet minket, ha már nem kéri a hírlevelet, leiratkozhat);
 • üzleti vállalkozásunkkal vagy vállalkozásainkkal, illetve gondosan kiválasztott harmadik felek vállalkozásaival kapcsolatos marketingkommunikációk küldése az Ön részére, postai úton vagy – ha ehhez Ön kifejezetten hozzájárult – e-mailben vagy hasonló technológia alkalmazásával (bármikor értesíthet minket, ha már nem kéri a hírlevelet);
 • harmadik felek számára statisztikai információk szolgáltatása felhasználóinkról (azonban ezek a harmadik felek nem azonosíthatnak egyetlen felhasználót sem ezen információk alapján);
 • a weboldalunkkal kapcsolatos, az Ön által vagy az Önről tett tudakozódások és panaszok kezelése;
 • a weboldalunk biztonságának megőrzése és a csalások megelőzése;
 • a weboldalunk használatát szabályozó feltételek betartásának ellenőrzése (ideértve a weboldal privát üzenetküldő szolgáltatásán keresztül küldött privát üzenetek nyomon követését is); valamint
 • egyéb felhasználások.

Ha Ön személyes információkat küld nekünk a weboldalunkon való közzététel céljából, ezeket az információkat mi közzétesszük és egyéb módon felhasználjuk az Ön által nekünk megadott engedély alapján.

Az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem adjuk át az Ön személyes adatait harmadik feleknek, ezen harmadik felek vagy más harmadik felek által folytatott közvetlen marketing céljából.

Adattovábbítás

A személyes adatait bármilyen alkalmazottunkkal, tisztségviselőinkkel, üzlettársainkkal, biztosító társasággal, szakmai tanácsadókkal, ügynökökkel, beszállítókkal vagy alvállalkozókkal közölhetjük, amennyiben ez észszerű és szükséges a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célok biztosításához.

A személyes adatait közzé tehetjük:

 • olyan mértékben, amennyire a törvény ezt megköveteli;
 • a folyamatban lévő vagy jövőbeni bírósági eljárásokkal kapcsolatban;
 • a törvényes jogainak megállapítása, gyakorlása vagy védelem érdekében (többek között: a csalások megelőzése és a hitelkockázat csökkentése céljából történő információszolgáltatás mások számára);
 • az általunk eladott (vagy a jövőben eladott) minden vállalkozás vagy vagyontárgy vevője számára; és
 • bármely ilyen személy számára, akinek az esetében észszerűen feltételezhetjük, hogy bírósághoz vagy más illetékes hatósághoz fordulhat a személyes információ közzététele érdekében, amennyiben észszerű véleményünk szerint az ilyen bíróság vagy hatóság valószínűleg elrendelné az említett személyes információ közzétételét.

A jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt esetek kivételével az Ön személyes adatait nem adjuk át harmadik feleknek.

Az Ön által a weboldalunkon közzétett vagy a weboldalunkon közzétételre az Ön által benyújtott személyes adatok, az interneten keresztül elérhetőek lehetnek az egész világon. Nem akadályozhatjuk meg az ilyen információk mások általi felhasználását vagy az ilyen információkkal történő visszaélést mások által.

A személyes adatok megőrzése

 • A személyes adatokat, amelyeket bármilyen célból vagy célokból feldolgozunk, tilos annál hosszabb ideig megőrizni, mint amennyi ideig szükséges a tárolásuk ehhez a célhoz vagy célokhoz.
 • Az egyéb rendelkezések sérelme nélkül, a személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat (beleértve az elektronikus dokumentumokat is) az alábbiaknak megfelelően megőrizzük:
  • olyan mértékben, amennyire törvény ezt megköveteli;
  • amennyiben a dokumentumok relevánsak lehetnek bármilyen folyamatban lévő vagy jövőbeni bírósági eljárásban; és
  • törvényes jogainak megállapítása, gyakorlása vagy védelme érdekében (többek között: a csalások megelőzése és a hitelkockázat csökkentése céljából történő információszolgáltatás mások számára).
 • Hírlevélre történő feliratkozás esetén az adatok törlési határideje: visszavonásig.
 • A látogatási adatok adatkezelési ideje a naplófájlok feldolgozásáig tart, ezeket pedig legfeljebb egy évig tároljuk.

Honlap tárhelyszolgáltató (az adatok tárolási helye):

Magyar Hosting Kft. (H-1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22., e-mail: info@mhosting.hu, www.mhosting.hu)

Az Ön személyes adatainak biztonsága

 • Megtesszük a megfelelő technikai és szervezeti óvintézkedéseket annak érdekében, h